Jelena je bila naša književnica i feministkinja.

Književni opus Jelene Dimitrijević u dobroj meri je bio odraz njenog raznolikog životnog iskustva. Stilski je pripadala modernizmu i pisala je romane, pripovetke, poeziju, putopise, tekstove o položaju žena i skoro da nema časopisa i novina koje nisu objaviljivale njene radove dok je bila živa. Govorila je engleski, francuski, nemački, grčki, ruski jezik i bila je prava svetska putnica.

Naime, Jelena je obišla gotovo ceo svet: putovala je u Ameriku, Tursku, Egipat, Japan, Kinu, Indiju, Liban, Jerusalim, Siriju, Cejlon (današnja Šri Lanka) i obišla je skoro sve zemlje u Evropi. O svojim putovanjima je pisala u putopisima u kojima je opisivala način života ljudi inostranih zemalja, koji je upoređivala sa životom u Srbiji. Posebnu pažnju je posvećivala i opisivanju života žena. Jelena je pratila svetske feminističke organizacije i njihov angažman i imala je običaj da se sreće sa začajnim feministkinjama u zemljama u koje je putovala. Pišući o podređenom položaju žene, koja zauzima sekundarnu poziciju u svim poljima društvenog života, davala je celovitu sliku o životu koji žene vode, opisivajući stil odevanja, ponašanje, običaje.

Kada se posle udaje preselila u Niš upoznala je život Turkinja, o čemu takođe počinje da piše. U svom najpoznatijem romanu “Nove” opisala je emancipatorski način vaspitanja turskih devojčica, a o životu u haremu je pisala u monografiji “Pisma iz Niša”. 

Jelena se bavila i humanitarnim radom i bila je članica Kola srpskih sestara i Ženskog društva.  

image

Jelena Dimitrijević was Serbian writer, feminist and an activist.

Her literary work was a reflection of her diverse life experience. Her literary style belongs to modernism and she wrote novels, short stories, poetry, traveling memories and she wrote about women as well. Almost every magazine and newspaper was publishing her work. She spoke English, French, German, Greek, Russian and she travelled all around the globe.

She had travelled to USA, Turkey, Egypt, Japan, China, India, Jerusalem, Syria, Ceylon (today’s Sri Lanka) and visited almost all European countries. She wrote about her travels and described customs and ways of living in the countries she had visited, and compared it to the life in Serbia. She also described the lives of women. Jelena followed the works of international feminist organisations and she often met with notable feminists while traveling. She portrayed the inferior position of women and gave a comprehensive picture of their lifestyle, describing the ways that women dress, behave etc.

After getting married Jelena moved to Niš and there she got acquainted with the life of Turkish women, a new topic she had started writing about. In her most notable novel titled “Nove” she described the emancipatory way of upbringing of young Turkish girls.

Jelena was also a humanitarian and a member of humanitarian and feminist organisations.