“Kakva ženska!” je blog na kojem ćemo u narednih 365 dana, jednom nedeljno, objavljivati kraće priče i ilustracije o ženama koje su na našem području ostavile istorijski trag. O onima koje su bile hrabre, obrazovale se, koje su bile humanistkinje, feministkinje, vanserijske umetnice, i onima koje su posvetile svoje živote višim ciljevima. Ovaj blog je posvećen onima koje su bile „prve“ u nečemu u Srbiji, koje su pokretale i podsticale, koje su se uspešno izdvojile iz tadašnjeg ograničavajućeg društvenog konteksta i koje su videle dalje od uskih, patrijarhalnih vidokruga. Vremenski okvir koji će obuhvatiti “Kakva ženska” je 19. i 20. vek, ali želimo da istaknemo i činjenicu da se u 2016. se obeležava 70 godina od kako je ustanovljeno načelo ravnopravnosti polova Ustavom Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Kada smo počinjale da istražujemo plašile smo se da nećemo pronaći dovoljno žena kojima bismo „pokrile“ svih 55 nedelja. Ubrzo smo shvatile da ne samo da ima dovoljno onih o kojima može da se piše, nego i da nećemo moći sve da spomenemo.  Zbog toga nam je jako važno da naglasimo da sve žene (i devojke) koje će se naći na našem blogu su tu jer je to bio naš lični izbor, a volimo da mislimo da kriterijumi nisu bili preoštri, ali ni labavi. Takođe, sigurne smo da bi svako imao da doda po neko ime na listu, te se ni u jednom momentu nismo vodile mišlju da treba udovoljiti svakome, jer je to nemoguće.

Još jedan, svakako ne najmanje bitan, povod za ovaj blog je činjenica da se o ovim ženama malo govori, o njima se retko čuje i one, sem toga što po koja ulica ili škola nosi njihovo ime, nikako nisu deo „mejnstrim“ kulture, a ogroman deo verovatno nije ni deo formalnog obrazovanja. Naš cilj nije da radimo posao udžbenika i škola, ali nam je želja da vas upoznamo, kao što smo se i same tokom pisanja i crtanja upoznale, sa nekim od žena koje su važne za našu istoriju. Stoga, naš stil nije bio pisanje opširnih biografskih priča, ili hronološko ređanje godina, nego najelementarnije isticanje onoga zbog čega je važno znati ko su i šta su bile žene zastupljene u blogu. Do opširnijih biografskih podataka zainteresovani/e svakako lako mogu da dođu i u cilju toga na sajtu postoji poseban deo u kojem je napisan spisak literature koju smo koristile i koju toplo preporučujemo.

“Kakva ženska!” je blog inspirisan sajtom The Reconstructionists, koji je tokom 2013. godine jednom nedeljno pisao o ženama koje su u ostavile trag u svetskoj istoriji.

Za kraj, naša iskrena nada je da će vas žene sa kojima ćete se na ovoj adresi susretati u narednih godinu dana inspirisati kao što su inspirisale i nas.

Prijatelji projekta:

//„What a woman!“ is a blog which will share short stories and illustrations about the women who left a mark in the history of Serbia, in the next 365 days. It will share stories about those who were brave, who were educated, who were humanists, feminists, extraordinary artists, and dedicated their lives to higher purposes. This blog is dedicated to women who were „first“ in something in Serbia, who used their initiative, inspired, and successfully segregated themselves fom the limiting social context and saw beyond narrow, patriarchal horizons. Our stories’ time frames are the 19th and 20th century.

When we started our research, we were afraid that we won’t find enough women to „cover“ all 52 weeks during one year period. We have soon realised that not only there are enough women to write about, but we won’t be able to mention all of them. Therefore, it is very important for us to highlight that all of those who will be represented on our blog will be here by our own personal choice, and we like to think that our criteria wasn’t very high, but nor was it low. We are certain that there will be people who would add some names to the list, so we weren’t driven by the idea to please everybody, because that’s impossible.

One of the reasons we decided to do this blog is the fact that these women are not relly well-known, they are not a part of so called mainstream culture, and most of them are not even part of Serbia’s formal education system. Our goal is not to do the work of schools and textbooks, but to introduce you to these women, just as we have been introduced to them during our research. Having said that, our main goal wasn’t writing big biographical stories, or pointing out the years in chronological order, but most basic highlighting of what is it that makes these women important.

„What a woman!“ was inspired by a blog called The Reconstructionists.

We sincerely hope that you will be inspired, just as we were, by the women that you’ll encounter on this web site.

 

kakvazenska@gmail.com