Dafina Natoševoć je bila novosadska dobrotvorka.

Poznata i po nadimku Nana, Dafina je učestvovala u osnivanju prvih novosadskih ženskih organizacija i velikodušnim novčanim donacijama je pomagala njihov rad. Takođe je, u drugoj polovini 19. veka, bila je uključena u sve aktivnosti koje su za cilj imale nacionalnu i kulturnu emancipaciju i na tom polju je dala velike doprinose. Zahvaljujući Dafininom zalaganju u Novom Sadu je otvoren ogranak Crvenog krsta, u čijem radu je i sama učestvovala.

1880. godine se osniva dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosatkinja. Dafina je bila njena prva potpredsednica, a kasnije i počasna članica. Pomogla je otvaranje Srpske više devojačke škole u Novom Sadu, i pored toga što se aktivno angažovala za njeno otvaranje, prikupljala je i donacije za njeno finansiranje. Od tih donacija škola je opremljena nameštajem, knjigama i rekvizitima za učionice. Nakon smrti supruga Đorđa Natoševića, lekara i prosvetnog radnika, Nana je ovoj školi poklonila oko 4000 knjiga.

Kada je proslavljana dvadesetpetogodišnjica rada našeg poznatog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Nana je zajedno sa ženskim odborom prikupila novac od kojeg su se štampala Zmajeva “Pevanija”.  Tokom srpsko-turskog rata u Dafininoj kući su spremani zavoji za ratnike i prikupljali su se prilozi za ratnu siročad. Par godina kasnije je prikupljala pomoć i za žrtve požara u Sarajevu, te za poplavljene u Segedinu.

image

Dafina was a benefactor from Novi Sad.

Also known by the nickname Nana, Dafina played an important role in founding some of the first women’s organisation in Novi Sad and she financially helped them. In the second half of the 19th century, Dafina was participating in all social activities that were targeting national and cultural emancipation. Thanks to Dafina – the first branch of the Red Cross was opened in Novi Sad in whose work she was participating.

Humanitarian organisation “Serbian Novi Sad woman” was founded in 1880 and Dafina became the first vice-president, and later a honorary member. Dafina helped opening of the first school for women in Novi Sad. From the donation she gathered, school was furnished as well as equipped with books and other educational utensils. After death of her husband Đorđe Natošević who was a doctor and an educational worker, Dafina – nicknamed Nana – gave to the women’s school 4000 books.

For the celebration of the 25 years of work of the famous writer Jovan Jovanović Zmaj, Nana gathered with other influential women, money with which Zmaj’s books were reprinted out. During the Serbian-Turkish war, bandaids and benefactions for orphans were gathered in Dafina’s house. After the big fire in Sarajevo and floods in Szeged – Dafina also organised help and shipped it to endangered areas.