Zorka Janković je bila feministkinja i folkloristkinja, jedna od ključnih ličnosti pokreta za ženska prava u Vojvodini.

Napisala je dve knjige, “Žensko pitanje” i “Problem saveza”, što su ujedno i prve knjige koje su se bavile pitanjem ženskih prava i umrežavanjem ženskih grupa u Vojvodini. Zorka je svoje knjige opisivala kao nastojanje da se bavi ovim pitanjima kojima se niko kod nas ne bavi. Govorila je da se za ženska pitanja nije interesovala ni lepa književnost koja se bavila socijalnim pitanjima.

Zorka se samostalno obrazovala, a ipak je imala zavidno znanje o tadašnjoj feminističkoj teoriji i internacionalnim pokretima. Ugledala se na češku feministkinju Mariju Brambergovu i socijalnu teoretičarku Elisze Gnauck – Kühn.

Kritikovala je srpsku sredinu s početka 20. veka i položaj u kojem se žene nalaze, ali je takođe apelovala na žene da se same organizuju i bore za svoje mesto u društvu i učešće u narodnim i opštim poslovima. Smatrala je da žene same treba da reogranizuju svoje mesto u društvu u budućnosti.

Zorka je bila i osnivačica Saveza Srpkinja Vojvodine i Hrvatske (1910. godine) i Narodnog ženskog saveza Kraljevine SHS (i kasnije Kraljevine Jugoslavije). Opisivala je folklorne običaje u Sremu, sa posebnim osvrtom na radnje koje su obavljale žene.

image

Zorka Janković was a feminist and a researcher of Vojvodina’s folklore. She was one of the key persons of the women’s rights movement in Vojvodina.

Zorka wrote two books, “The Woman Question” and “The Problematics of Union”, which were the first books to deal with the issue of women’s emancipation and of networking women’s movements in Vojvodina. She depicted her books as efforts to deal with the questions that no one deals with. She often said that neither was literature – which dealt with social issues – interested in women’s rights.

Although she was self-educated she still had great knowledge of the feminist theory and international movements. Her role models were Czech feminist Marija Brambergova and social theorist Elisze Gnauck – Kühn.

She criticized Serbian society at the beginning of 20th century and the position in which Serbian women were, but she also appealed to women to stand up for themselves and fight for their place in the society. She considered that the women themselves are responsible for reorganising their future place in the society.

Zorka was the founder of Union of Serbian Women of Vojvodina and Croatia in 1910. and of the Women’s National Union of Kingdom of Yugoslavia. She described folklore customs in Srem (Vojvodina), with the emphasis of women’s work.