Sonja Marinković bila je inženjerka agroekonomije, partizanka i jedna od prvih koja je dobila titulu narodnog heroja Jugoslavije.

Za vreme studentskih dana Sonja je bila aktivna i visoko rangirana članica omladinskih i studentskih organizacija (rukovodstva studenata, Studentske matice, Doma studentkinja, itd.) u više gradova (Beogradu, Novom Sadu i Zemunu). Kao aktivna omladinka 1938. postaje članica Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Pokrajinskog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije (PK SKOJ-a), te zahvaljujući organizacionim sposobnostima ubrzo zauzima značajna mesta unutar same partije.  Sonja je bila puna žara i optimizma, i kao takva među omiljenim vođama predratnog pokreta u Vojvodini. Lično je rukovodila svim progresivnim akcijama koje su se organizovale u Novom Sadu (poput brojnih štrajkova novosadskih radnika), i mnogima na celoj teritoriji Vojvodine. U Vojvodini je rukovodila je i humanitarnom organizacijom Narodna pomoć, koja je pružala pomoć političkim zatvorenicima i njihovim porodicama.

Takođe, izuzetno je doprinela feminističkoj borbi, zalažući se za potpunu društvenu ravnopravnost žena u ekonomskom i političkom smislu, osnivajući ženske sekcije, te radeći sa omladinkama i ženama.

Zbog svojih revolucionarnih aktivnosti bila je hapšena dva puta (1939. i 1940.) i uprkos teškim mučenjima kojima je bila podvrgnuta nije popustila niti odala svoje saborce.

Nakon što je Kraljevina Jugoslavija okupirana od strane fašističkih snaga, Sonja je zajedno sa partizanom Žarkom Zrenjaninom aktivno radila na pripremi ustanka i na organizovanju prvih partizanskih grupa u Bačkoj i Banatu. Kao poznata komunistkinja, morala je da se skriva i kreće ilegalno. U julu 1941. je dobila zadatak da pređe iz Pančeva u Beograd. Na tom putu Sonju prepoznaju, hapse i odvode u policijsku stanicu u Petrovgradu (današnji Zrenjanin). Tamo je bila podvrgnuta strašnom mučenju, ali ponovo nije popustila ili odala svoje saborce. Krajem istog meseca je sa drugim uhapšenim aktivistima Narodnooslobodilačkog pokreta streljana.   

Sonja je do poslednjeg trenutka svog života verovala u borbu za slobodu i odbila je da bude streljana u leđa, kako joj je bilo naređeno. Poslednje reči su joj bile „Pucajte, ovo su komunističke grudi!“

image

 

 

Sonja Marinković was an agronomy engineer and she was among the first recipients of Order of the People’s Hero of Yugoslavia.

During her studies she was active and highly rated member of progressive student and youth organizations in multiple cities of Kingdom of Yugoslavia (eg. Belgrade, Novi Sad). She became a member of Communist party of Yugoslavia in 1938. and thanks to her brilliant organizational skills she soon became an important figure in the Party. Sonja was a passionate and optimistic person and as such she was one of the favourite leaders of pre-war movements in Vojvodina. She personally managed all progressive actions that were organized in Novi Sad (such as workers strikes) and multiple activities in Vojvodina.  In Vojvodina she was in charge of so-called People’s help, a humanitarian organization which was helping political prisoners and their families.

She had also contributed greatly to feminist movements, pleading for gender equality in economy and politics , and she founded various women’s sections.

Because of her revolutionary activities Sonja had been arrested twice, in 1939 and 1940, and despite of being tortured relentlessly she never gave up, nor did she betray her comrades.  

When Kingdom of Yugoslavia was occupied by the Axis powers Sonja actively worked on planning the uprising with fellow partisan Žarko Zrenjanin, and they organised the first partisan groups in Bačka and Banat (parts of Vojvodina). Being a well known partisan she had to move annonymously and illegally. In July of 1941 she was ordered to go from Pančevo to Belgrade. While doing so, she was recognized, arrested and taken away to a police station in Petrovgrad (today known as Zrenjanin). She was tortured, but again remained strong and didn’t reveal her comrades.  By the end of July she was shot with the rest of arrested comrades.

To her last breath Sonja believed in the fight for freedom and refused to be shot from the back, as ordered. Her last words were „Shoot, these are communist chest!“