Judita Horovic bila je prva samostalna novosadska preduzetnica.

Judita je u trgovačkom i poslovnom životu devetnaestovekovnog Novog Sada predstavljala presedan, jer je u to vreme bilo neuobičajeno da žena u vodi (trgovačke) poslove. Judita ne samo da je upravljala poslovanjem porodične trgovine Horovic koju je nasledila – nego je te poslove odlično radila. Bila je obrazovana i odlično se snalazila sa nečim što je do tada bio muški posao u pravom smislu te reči.

Iako uspešna preduzetnica, Judita je bila svesna opšteg položaja žene i 1848. godine sa grupom istomišljenica predaje zahtev za osnivanje prve ženske organizacije u Novom Sadu. Juditina ideja je bila da se ta organizacija brine o siromašnim i odbačenim ljudima, pre svega iz jevrejske etničke zajednice. U to vreme bilo uobičajeno da se svaka etnička zajednica stara o svojim članovima, ali ono što nije bilo uobičajeno je da se u tu svrhu osniva ženska organizacija. Zahtev za osnivanje je odbijen, i iako ne tada kada je Judita želela, prva novosadska ženska organizacija je osnovana po njenoj zamisli 1876. godine i zvala se „Novosadsko izraelitsko dobrotvorno žensko društvo“. Ovo udruženje je radilo do Drugog svetskog rata.

image


Judita Horovic was the first independent female entrepeneur from Novi Sad.

In Novi Sad’s commercial and business sector in 19th century she set a precedent, because it wasn’t common for a woman to run a business. Not only did Judita manage the affairs of family business that she had inherited, but she was excellent in it! She was well educated and was doing a great job with something that was until then a “man’s job” in the true sense of those words.

Although she was a successful entrepreneur, Judita was well aware of the status of women and in 1948 (with a group of like-minded women) submitted a request for establishment of the first women association in Novi Sad. Judita’s idea for the association was to take care of poor and rejected, primarily for the ones from the Jewish ethnic community. In that period, it was common for each ethnic community to take care of its members, but was was uncommon was founding a women’s organisation for that purpose. Judita’s request was rejected, and although this had not happened when Judita wanted, Novi Sad’s first women association was established in 1876, influenced by Judita’s ideas. It was called “Novi Sad’s Izraeli Women’s Charity Association” and it was active until the beginning of WWII.