Babet Beta Vukanović je bila jedna od naših predstavnika impresionizma u slikarstvu.

Poreklom Nemica, Beta se nakon udaje za slikara Ristu Vukanovića seli u Beograd, gde je živela do kraja života. Školovala se u Minhenu i Parizu, a po preseljenju u Beograd je radila kao profesorka u školi i predavala generacijama budućih slikara i slikarki. Zajedno sa suprugom Ristom je udarila temelje Beogradske umetničke škole. Stvarala je u prelaznom periodu između realizma i impresionizma.

Beta je slikala prirodu, portrete, mrtvu prirodu, različitim tehnikama – od pastela i ulja do akvarela. Jedna od interesantnih stavki iz Betine biografije je i ta da je upravo ona oslikala novi tip novčanice od 50 dinara, koji je počeo da se štampa 1914. godine. Beta se bavila i karikaturom i autorka je velikog broja karikatura na kojima je prikazala društveni život kroz duhovit ugao. Time predstavlja i jednu od naših prvih karikaturista/kinja, a kod nje je slikanje učila i Desa Glišić, koja se tokom svoje karijere takođe bavila karikaturom.

 

Neki izvori navode da su joj nacisti ponudili da kao Nemica postane članica Kulturbunda (organizacije Nemaca u Vojvodini koja je pod okriljem očuvanja nemačke kulture pomagala nacistima), čime bi uživala sve privilegije koje bi uz to išle, što je Beta odbila.

 

image

Babette Beta Vukanović was one of Serbian impressionist painters.

German by origin, after Beta married a painter Rista Vukanović she moved to Belgrade where she lived for the rest of her life. She went to school in Munich and Paris, and in Belgrade she found a job as a professor in school. Together with her husband she created a good climate for the Belgrade School of Arts to be opened. Beta was a painter that belongs to the period between realism and impressionism.

Beta painted nature, portraits, still life and all that in different art techniques – from pastels to aquarelle. The banknote of 50 dinars that started being printed in 1914 had Beta’s painting on it. Beta was a cartoon artist and a caricaturist as well. On her sketches she was presenting the funny side of social life. She was one of our first caricaturists and Desa Glišić, famous Yugoslavian cartoonist, was one of her students.

Some sources say that the Nazis offered her membership in Kulturbund (an organisation established by Germans in Vojvodina whose alleged goal was to preserve German culture and language, but in fact served the Nazis), which Beta refused.